Strukturované učení

Strukturované učení

Strukturované učení bylo vyvinuto speciálně pro vzdělávání dětí s autismem. Tento systém pomáhá dětem porozumět tomu, co se od nich očekává. Vytváří prostředí, které je pro děti srozumitelné a v němž jsou úspěšné. Je založen na systematičnosti a opakování. Děti mají své vymezené místo pro jednotlivé činnosti. Mají jasnou představu o množství práce a o jejím ukončení. Strukturované učení klade důraz na využití individuálních schopností, nácvik samostatnosti a sebeobsluhy, využívá metody alternativní komunikace.

Při práci s dětmi používáme různé předměty, obrázky, piktogramy, fotografie, komunikátory, interaktivní tabule aj. Velmi důležitá je i úzká spolupráce s rodinou. Strukturované vyučování je využíváno hlavně u dětí s poruchou autistického spektra, ale velmi se nám osvědčilo i u ostatních dětí.