Keramická dílna

Keramická dílna

Práce v keramické dílně rozvíjí u žáků jemnou motoriku, kreativitu a fantazii. Pod vedením pedagogů mají možnost vyzkoušet si různé techniky při zpracování hlíny (výroba plátu, vymačkávaná technika, modelování z volné ruky). Seznamují se zde také s různými způsoby kolorování keramiky (např.: glazurami či engobami). Výrobky jsou pak vypáleny ve školní keramické peci.