Informace pro rodiče

Základní škola, Praktická škola a Mateřská škola, Česká Lípa, Moskevská 679, přísp.org,

Úhrada stravného, případně školné v mateřské škole je prováděno vždy převodem na běžný účet školy vždy do 10. dne příslušného kalendářního měsíce.

Od 1. září 2024

školné 760 Kč

celodenní stravné děti 3-6 let 38 Kč

celodenní stravné dětí 7 leté 42 Kč

Kdy a jak zaplatit stravné

Zadejte z Vašeho účtu trvalý příkaz na částku 1300Kč (měsíční školné 550 + měsíční stravné 750).

První platba bude v září 2024 a poslední bude v ČERVNU 2025!!!!

Bankovní účet školy 888 086 010 / 5500

Variabilní symbol 9999

Specifický symbol 202324

Zpráva pro příjemce: Jméno a Příjmení DÍTĚTE!!!!!!!

Přeplatky Vám budou vráceny na Váš účet začátkem července 2025.

Případné dotazy ráda zodpovím na telefonu 731 657 878.

Rálišová  Bohdana vedoucí stravování

Režim příchodů a odchodů mateřské školy

6.30   – 8.00   příchod dětí do mateřské školy

12.00 – 12.15 odchod dětí domů po obědě

14.15 – 16.00 odchod  domů

Zákonnému zástupci dítěte nebo jím pověřené osobě po zazvonění bude umožněn vstup do budovy, kde si dítě převleče pro pobyt v mateřské škole a předá paní učitelce nebo asistentce.

Vyzvedávání dítěte z mateřské školy proběhne tak, aby do uzavírací doby mateřské školy, tj. 16.00, společně opustili, to je rodič a dítě, budovu mateřské školy.

Scházení dětí je optimální do 7.45.

Organizace dne dětí v mateřské škole

6.30 – 8.00   Scházení dětí v oddělení

8.00 – 8.30   Hry, zájmové činnosti, individuální činnost, logopedické chvilky, smyslové hry, tělovýchovné chvilky, pohybové hry, relaxační cvičení, hygiena

8.30 – 9.00   Dopolední svačina

9.00 – 9.30   Didakticky zacílené činnosti ve skupinkách i individuálně, činnosti podle TVP, ověřování znalostí, získávání vědomostí a dovedností

9.30 – 11.00    Pobyt dětí venku

11.00 – 12.00   Hygiena, oběd

12.00 – 14.00   Hygiena, ukládání k spánku, četba pohádek, odpočinek na lůžku, klidová činnost

14.15- -16.00   Hry a zájmové činnosti podle zájmu dětí, pokračování didakticky cílených činností, opakování, individuální činnost, pobyt dětí venku

Časy jsou pouze orientační, vše přizpůsobujeme aktuální situaci v mateřské škole a individuálním potřebám dětí.

Co budu potřebovat ve školce

  • budu potřebovat celé balení hygienických papírových kapesníků a vlhčený toaletní papír, na každé pololetí,
  • budu potřebovat svůj oblíbený hrníček, nejlépe plastový s obrázkem,
  • budu potřebovat bačkůrky, nedávejte mi prosím pantofle ani kroksy,
  • budu potřebovat pyžamko, pokud budu ve školce spát,
  • budu potřebovat pohodlné oblečení na hry ve třídě,
  •  budu potřebovat náhradní oblečení do skříňky pro případ nehody, spodní prádlo, ponožky, tričko, tepláčky
  • budu potřebovat pohodlné botičky na vycházky a hry na školní zahradě

Vše prosím označte mým jménem, prosím dejte mi oblečení, které si zvládnu oblékat postupně sám.

Děkuji maminko a tatínku.