SEZNAM PEDAGOGŮ ŠKOLNÍ ROK 2022/2023

Třída

Třídní učitel

Telefonní kontakt

6.A

Mgr. Monika Šimáčková 487 522 879

6.B

Mgr. Miroslav Janata 487 522 879

7.A 

Mgr. Hana Šmejdová

487 522 879

7.B

Mgr. Martina Skálová

487 522 879

8.A

Mgr. Daniela Pavlíková

487 522 879

8.B 

Mgr. Petra Kulíková

487 522 879

9.A  

Mgr. Jindřiška Pomikálková

487 522 879

     
 

Netřídní učitelé

 
 

Bc. Miroslav Barda

 
 

Mgr.  Věra Brázdová

 
 

MgA. Radka Burdová

 
 

Mgr.  Josef Fotr

 
 

Mgr. et Mgr. Kamila Křížová

 
 

Bc. Veronika Žihlová

 
 

Petra Jirkalová

 

 

VÝCHOVNÝ PORADCE: Mgr. Monika Šimáčková

                                               telef. kontakt: +420 730 891 248

                                               email: novamo@seznam.cz,                                                                                                                                                                                  monikasimackova7@seznam.cz

               KONZULTAČNÍ HODINY:

                                              Pondělí:     10:30 - 11:40 hodin

                                              Středa:        8:00 - 11:00 hodin

                                              Pátek:         8:00 - 9:40 hodin

                                                                                          Po předchozí telefonické domluvě kdykoliv.           

PRO ŽÁKY KAŽDÝ DEN 7:40 - 7:55 HODIN A 9:40 - 9:55 HODIN. PO PŘEDCHOZÍ DOMLUVĚ PO VYUČOVÁNÍ.

 

METODIK PREVENCE:  Mgr. Daniela Pavlíková 

                                              telef. kontakt: +420 733 510 116

                                              email: daniela.cl@seznam.cz

               KONZULTAČNÍ HODINY: 

                                                             PÁTEK         7:45 - 8:45 hodin

                                                             - po domluvě kdykoliv