SEZNAM PEDAGOGŮ ŠKOLNÍ ROK 2023/2024

Třída

Třídní učitel

Telefonní kontakt

6. A

Mgr. Jitka Šeráková

487 522 879

7. A

Mgr. Monika Šimáčková 487 522 879

7. B

Mgr. Jindřiška Pomikálková

487 522 879

8. A

Mgr. Hana Šmejdová

487 522 879

8. B

Mgr. Martina Skálová

487 522 879

9. A

Mgr. Daniela Pavlíková

487 522 879
9. B 

Mgr. Petra Kulíková

487 522 879
     
 

Netřídní učitelé

 
 

Bc. Miroslav Barda

487 522 879
 

Mgr.  Věra Brázdová

487 522 879
 

MgA. Radka Burdová

487 522 879
 

Mgr.  Josef Fotr

487 522 879
 

Mgr. Bc. Hana Dvořáčková Dis.

487 522 879
 

Bc. Valerie Röslerová

487 522 879
.

Petra Jirkalová

487 522 879

 

VÝCHOVNÝ PORADCE:   Mgr. Monika Šimáčková

                                              telef. kontakt: +420 730 891 248

                                              email: novamo@seznam.cz,   

                                                         monikasimackova7@seznam.cz   

     KONZULTAČNÍ HODINY:

                                              Pondělí:     10:30 - 12:30 hodin

                                              Středa:        8:00 - 10:45 hodin

                                              Pátek:         8:00 - 10:45 hodin

                                   Po předchozí telefonické domluvě kdykoliv.   

                                   Pro žáky každý den od 7:40 - 7:55 hodin a od 9:40 - 9:50 hodin. Dále pak po skončení vyučování.

                                                                                                                                                                                                          

 

METODIK PREVENCE:  Mgr. Daniela Pavlíková 

                                           telef. kontakt: +420 733 510 116

                                           email: daniela.cl@seznam.cz

 

KONZULTAČNÍ HODINY:

                                             Úterý - čtvrtek         7:30 - 8:00 hodin

                                         Po předchozí telefonické domluvě kdykoliv.   

   

PRO ŽÁKY KAŽDÝ DEN 7:40 - 7:55 HODIN A 9:40 - 9:55 HODIN.

PO PŘEDCHOZÍ DOMLUVĚ PO VYUČOVÁNÍ.