Systémová podpora vzdělávání žáků zařazených do vzdělávacího programu Základní škola speciální

Účelová dotace z rozpočtu Libereckého kraje

č. OLP/677/2023

Název: Systémová podpora vzdělávání žáků zařazených do vzdělávacího programu Základní škola speciální

Finanční prostředky: 568 000 Kč

Účel: výukový software, IT technika, pomůcky, spotřební materiál, výukový materiál, kompenzační a didaktické pomůcky

Termín realizace: 1.1.2023 - 30.11.2023