Doučování žáků - Realizace investice 3.2.3 národního plánu obnovy

Investice reaguje na potřebu podpory vzdělávání žáků ohrožených školním neúspěchem v reakci na nemožnost realizace prezenční výuky ve školách během pandemie covid-19.

Škola je do tohoto programu zapojena již od 01. 01. 2022 do 31. 12. 2023. Tento projekt je podporován z fondu EU („Financováno Evropskou unií – Next Generation EU“).