Dotační program DIGITALIZACE

Cílem projektu Digitální učební pomůcky pro rozvoj informatického myšlení a digitálních kompetencí, který je realizován v rámci Národního plánu obnovy, je podpořit školy v procesu digitalizace vzdělávání a poskytnout jim finanční prostředky na vybavení škol pokročilými digitálními technologiemi pro rozvoj informatického myšlení dětí a žáků a jejich digitálních kompetencí.

Projekt Digitální učební pomůcky pro rozvoj informatického myšlení a digitálních kompetencí na naší škole si klade za cíl efektivně využít finanční prostředky poskytnuté MŠMT a pořídit pro vzdělávání žáků pokročilé digitální učební pomůcky. 

K realizaci tohoto projektu probíhajícího v rámci Národního plánu obnovy obdržela škola dotaci ve výši 425 000 Kč.

Finančním zdrojem jsou prostředky fondu Evropské unie – Next Generation EU.