Šablony 5 Jak pro ZŠ, ŠD, ŠK, MŠ

Šablony V.:

Název projektu: Šablony 5 Jak pro ZŠ, ŠD, ŠK, MŠ

Registrační číslo: CZ.02.02.XX/00/22_002/0007494

Účel dotace:

  • zvyšování kvality, inkluzivity a účinnosti systémů vzdělávání
  • zajišťování rovného přístupu ke kvalitnímu a inkluzivnímu vzdělávání, včetně usnadňování vzdělávací mobility znevýhodněných skupin