Základní škola, Praktická škola a Mateřská škola, Česká Lípa, Moskevská 679, příspěvková organizace

Adresa

Nerudova 627, Česká Lípa
 

Právní forma školy

příspěvková organizace, právní subjekt od 1.1. 2003
IČO 70982228

Ředitel školy

Mgr. Kateřina Holá

Statutární zástupce řed.

Mgr. Věra Brázdová

Datum zařazení do sítě

1.1. 2005
IZO 600075150

Školská rada

1.1.2006

Součásti odloučeného pracoviště školy

Základní škola praktická

Školní družina

Klub

Školní jídelna

Telefony

+420 739 605 822, +420 731 657 879

Zřizovatel školy:

Městský úřad Česká Lípa, Nám. T.G.M č. 1, 470 01 Česká Lípa
Tel.: +420 487 881 111
E-mail: mesto@mucl.cz
Web: http://www.mucl.cz

Finanční vzdělávání na základních školách v České Lípě: 

Projekt "Finační vzdělávání na základních školách v České Lípě"

Reg.č  : CZ.1.07/1.1.22/02.0043