Informace

Mateřská škola je jednotřídní s počtem žáků 24. Nachází se v centru České Lípy na klidném místě v Nerudově ulici. Provozní doba je od 6:30–16:00. V přízemí mateřské školy se nachází herna, pracovna, dětské koutky přizpůsobené tvořivým hrám. 

Charakteristika školy a její vybavení

Mateřská škola je jednotřídní s počtem žáků 24. Nachází se v centru České Lípy na klidném místě v Nerudově ulici. Provozní doba je od 6:30–16:00. V přízemí mateřské školy se nachází herna, pracovna, dětské koutky přizpůsobené tvořivým hrám. Mateřská škola je vybavena dřevěným nábytkem BENJAMIN, který zaručuje bezpečnost dětí. V přízemí se též nachází nově vybudované sociální zařízení a šatna pro děti. V prvním patře je lehárna a kancelář. Mateřská škola je propojena chodbou s prvním stupněm základní školy. Tam děti docházejí do jídelny, která je společná jak pro děti z mateřské školy tak pro školáky. Jídelna je též nově vybavena stoly a židlemi nábytkem BENJAMIN.

Součástí školky je školní zahrada vybavena pískovištěm, skluzavkou, houpačkami, altánem na hračky, lavičkami, školním hřištěm a přístřeškem, který je vybaven stolky a židličkami. Tento přístřešek je využíván pro činnosti dětí (kreslení, stavebnice apod.). Dominantu tvoří dvě vzrostlé lípy, ale i ozdobné keře a záhony s květinami, o které děti pečují – plejí, zalévají.

V blízkosti školy se nachází městský park, který využíváme k pozorování stromů v různých ročních období, pozorování ptactva a drobných zvířat, sběru přírodnin a pohybových aktivit dětí. Nedaleko se pak nachází městský stadion, kde můžeme využívat dětské průlezky a kam můžeme chodit sportovat a procvičovat lehkoatletické disciplíny.

 

Zaměření školy

Mateřská škola se zaměřuje na estetické cítění s důrazem na výtvarnou a hudební výchovu a dramatickou činnost, rozvíjení fantazie a tvořivost dětí. Preferujeme řeč jako základní dorozumívací prostředek, který dětem pomáhá zvládnout konflikty a tím působit na sociální prevence. Důraz klademe na rozvoj intelektu, zušlechťování osobnosti, posílení citlivosti a výchovu k sociálním dovednostem. Děti neučíme pouze dovednostem, ale také spolupráci s druhým, zaujímání postojů. orientování se v problémech. Snažíme se, aby čas, který dítě stráví v mateřské škole byl radostný a zajímavý. Snažíme se skloubit zvláštnosti obou životních prostředí dítěte-rodiny a dítěte-mateřské školy. Doplnit a obohatit výchovu dětí o podněty, které rodina dětem nemůže v takové míře poskytnout. Neformálně spolupracovat s rodinou a tak vytvářet předpoklady úspěšného rozvíjení dětské osobnosti. Organizujeme a uvolňujeme režim tak, aby respektoval individuální zvláštnosti dětí. Preferujeme spontánní hravé formy učení. Získáváme děti pro estetickou výchovu častým zařazováním zpěvu, tance, umožňujeme jim plné výtvarné vyžití a dovednosti prezentovat veřejnosti formou výstav, společných vystoupeních v radostné náladě a pohodě. Zařazujeme časté výlety do okolí společně i s rodiči, učíme děti věnovat se sportu aktivně, vnímat a chránit přírodu.

 

Rozšířené činnosti

Dětem nabízíme logopedii, angličtinu, keramickou dílnu, ekologii, sportíka, ozdravné akce, víkendové pobyty společné s rodiči, časté výlety, seznamování se s ICT.

Spolupráce s rodiči

Na mateřské škole od roku 2009 pracuje KLUB RODIČŮ, který poznal, že pro rozvoj školy je velmi potřebná jejich spolupráce, fyzická i finanční. Rodiče pomáhají škole při organizaci společných akcí, opravě školního vybavení a také sponzorskými dary a příspěvky. Z peněžního fondu dětem přispívají na hračky, kulturní a jiná představení, občerstvení na besídkách a financují materiál na výrobu společných dílen dětí a rodičů. Výše členských příspěvků na dítě a školní rok určují sami rodiče, většinou podle výsledků hospodaření v minulém školním roce a plánu na rok příští.