Školní výdejna Jižní

Jídelna Jižní

Obědy se vaří a dováží ze školní jídelny v Nerudově ulici, která je také součástí naší školy. Jídelna je umístěna v šedém pavilonu – E. Veškeré vybavení jídelny odpovídá potřebám našich žáků.

Ceny obědů:

Kategorie Cena za 1 oběd Zálohová platba (pro převod z účtu) Cena neodhlášeného oběda
Žáci do 6 let 25 Kč 500 Kč 58 Kč
Žáci 7 – 10 let 27 Kč 540 Kč 60 Kč
Žáci 11 – 14 let 30 Kč 600 Kč 62 Kč
Žáci 15 a více let 33 Kč 660 Kč 65 Kč
Zaměstnanci 33 Kč Pouze hotovost 65 Kč

Základní informace:

  • obědy se odhlašují den předem do 13 hodin, pouze v pondělí lze oběd odhlásit do 8:00 na telefonních číslech:
  • školní jídelna v Nerudově ulici: +420 733 156 194
  • školní výdejna Jížní: +420 737 825 779
  • výdej obědů probíhá v čase 11:40 – 13:45
  • platba stravného
    • na účet školy: 888086010/5500, variabilní symbol 1111, do zprávy pro příjemce se uvádí jméno a příjmení žáka
    • v hotovosti v kanceláři v budově školní jídelny v Nerudově ulici, případně předem určený den v šedém pavilonu v Jižní ulici