Výsledky zápisu k předškolnímu vzdělávání 2022/2023

Přijatí k předškolnímu vzdělávání -5

ZSMSCL 544/22

ZSMSCL 541/22

ZSMSCL 542/22

ZSMSCL 543/22

ZSMSCL 546/22

 

Nepřijatí k předškolnímu vzdělávání - 1

ZSMSCL 540/22

 

Zápis do MŠ 2022/2023

Stanovení podmínek pro podávání žádosti o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání

Zápis proběhne v souladu s § 34 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění.

ve dnech 02. - 06.05.2022

Povinnost plnit předškolní vzdělávání mají děti narozené od 1.9.2016 do 31.8.2022 a děti s odkladem školní docházky, tj. děti narozené od 1.9.2015 do 31.8.2016.

 

ŽÁDOST O PŘIJETÍ - Co musíte udělat?

 • Vyplnit žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání (viz. formulář níže) PREFERUJEME TUTO VARIANTU
 • Osobní výdej přihlášek proběhne pouze 25.-29.4.2022 v době 9.00-11.00 hod. u vedoucí učitelky MŠ

 

OČKOVÁNÍ

Je nutné doložit potvrzení o očkování od registrovaného praktického lékaře pro děti a dorost - je součástí žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání (viz. formulář níže)

 

PŘEVZETÍ ŽÁDOSTI

Vyplněnou a podepsanou žádost o přijetí a potvrzení o očkování můžete předat v době 2.-6.5.2022 těmito způsoby:

 • osobním předáním v MŠ dne 4.5.2022 v době od 8.00-11.00 a 11.30-15.30 hod.
 • Prostřednictvím datové schránky MŠ
 • emailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze poslat prostý email)
 • poštou na adresu MŠ

CO BY MĚLO DÍTĚ ZNÁT PŘI NÁSTUPU DO MŠ

 • Znát své jméno a svoji značku v mateřské škole
 • Poznat své podepsané nebo označené věci / oblečení, pyžamko, bačkorky/
 • Umět použít kapesník, snažit se smrkat
 • Zajít si na toaletu a snažit se utírat po použití WC / učitelka kontroluje, žádné plínky, ani doma/
 • Používat správně lžíci a snažit se najíst /nečekat, že bude krmeno/
 • Napít se z hrnečku bez dopomoci dospělého
 • Samostatně si umýt ruce mýdlem
 • Nazouvat bačkorky a boty / bačkorky s plnou patou/
 • Oblékat jednoduché oblečení – tepláky, punčocháče, tričko atd. / nevhodné – košile a zástěrky s knoflíky,v zimě prstové rukavice/
 • Střídat nohy při chůzi po schodech
 • Znát základy společenského chování / pozdravit, poděkovat, omluvit se/