Klub slouží především dětem ze sociokulturně znevýhodněného prostředí. Děti zde mohou trávit svůj volný čas, vždy po vyučování do odpoledních hodin. Děti mají možnost si zde psát domácí úkoly, připravovat se na vyučování.

Také si v Klubu hrajeme, malujeme, vyrábíme, poznáváme přírodu, vaříme, tančíme a zkoušíme všechny další činnosti, které děti moc baví.