Projekty a granty

Investice do rozvoje vzdělávání

http://www.inkluzevpraxi.cz

Ovoce a zelenina do škol

http://www.ovoceazeleninadoskol.cz

Mléko do škol

http://mlekodoskol.szif.cz/

Podpora společného vzdělávání v pedagogické praxi

https://www.msmt.cz/