Základní škola, Praktická škola a Mateřská škola, Česká Lípa, Moskevská 679, příspěvková organizace

Adresa

Moskevská 679
470 01 Česká Lípa

Odloučená pracoviště

Nerudova 627, Česká Lípa
Nerudova 628, Česká Lípa
Jižní 1970, Česká Lípa

Právní forma školy

příspěvková organizace, právní subjekt od 1.1. 2003
IČO 70982228

Ředitel školy

Mgr. Kateřina Holá

Statutární zástupce řed.

Mgr. Věra Brázdová

Datum zařazení do sítě

1.1. 2005
IZO 600075150

Školská rada

1.1.2006

Součásti školy

  • Přípravný stupeň základní školy speciální
  • Základní škola praktická
  • Základní škola speciální
  • Mateřská škola
  • Školní družina
  • Školní jídelna
  • Školní výdejna jídel
  • Praktická škola

Telefony

Adresa Kontakty
Moskevská 679

Tel:  +420 487 522 879
Mob.: +420 736 752 280

Fax: +420 487 525 794

Jižní 1970 Mob.: +420 734 254 832
Mob.: +420 731 495 237
Mob.: +420 730 891 247
Mob.: +420 730 891 246
Mob.: +420 739 605 827
Nerudova 627 +420 739 605 822, +420 731 657 879
MŠ Nerudova 628 Mob.: +420 731 495 230
Mob.: +420 739 605 826
ŠJ Nerudova 627 +420 733 156 194

Zřizovatel školy:

Městský úřad Česká Lípa, Nám. T.G.M č. 1, 470 01 Česká Lípa
Tel.: +420 487 881 111
E-mail: mesto@mucl.cz
Web: http://www.mucl.cz

Finanční vzdělávání na základních školách v České Lípě: 

Projekt "Finační vzdělávání na základních školách v České Lípě"

Reg.č  : CZ.1.07/1.1.22/02.0043