Specifická primární prevence rizikového chování

Dotační fond Libereckého kraje

Oblast podpory : Školství a mládež

Program č.: 4.3. Specifická primární prevence rizikového chování

č. OLP/908/2023

Název: Kdo si hraje nezlobí

Finanční prostředky: 30 000 Kč

Účel: Víkendový pobyt s adiktologickou přednáškou a následnými skupinovými intervencemi, stmelování třídního kolektivu

Termín realizace: 1.1.2023 - 31.12.2023