Stručná charakteristika školy

Jedná se o odloučené pracoviště v centru města.

Jsou zde třídy prvního stupně a jedna třída druhého stupně (1. až 5. ročník a 6. ročník) základní školy praktické.

Kolektiv speciálních pedagogů se zaměřuje na vzdělávání a rozvíjení osobnosti žáků s lehkým mentálním postižením. Respektuje individuální zvláštnosti dětí, poskytuje vědomosti, dovednosti a návyky, které uplatní žáci zejména v praktickém životě. 

Podnětné prostředí pro žáky je zajištěno velkým množstvím speciálních učebních pomůcek. Ve třídách máme také počítačovou techniku, interaktivní nebo keramické tabule s dataprojektorem. Žáci mohou také pracovat na notebooku či tabletech.

Při výuce čtení používáme již od prvního ročníku metodu Sfumato - splývavé čtení. Při výuce matematiky se opíráme o Hejného metodu. Od třetího ročníku se žáci učí anglický jazyk. 

Vedeme žáky k zdravému životnímu stylu, pohybové dovednosti si děti rozvíjí také na školní zahradě. Od třetího ročníku mohou děti absolvovat bezplatný kurz plavání. Pořádáme preventivní programy, besedy, výlety, sportovní dny, ekologické soutěže. Pravidelně spolupracujeme s Městskou knihovnou, Dětským dopravním hřištěm či s Vlastivědným muzeem v České Lípě.

Ve škole se nachází 7 tříd, školní družina, Klub a školní jídelna. K výuce praktických dovedností slouží cvičná kuchyně nebo počítačová učebna.