REŽIM DRUŽINY

Ranní družina: 6.30 - 7.40 hodin
Odpolední družina: 11.40 - 15.30 hodin

Školní družina je určena pro děti 1. stupně ZŠ praktické. Ve školní družině tráví děti čas před a po vyučování.

Ve školní družině se děti věnují různým činnostem (tělovýchovné, přírodovědné, pracovní, esteticko-výchovné).

Mají možnost se věnovat i individuálním činnostem, hodně se využívá pobyt venku (okolí školy, školní zahrada).