Stručná charakteristika školy

Škola je zaměřená na rozvíjení osobnosti žáků s mentálním postižením, na poskytování vědomostí, dovedností a návyků, které uplatní žáci v praktickém životě. Zohledňuje rozdílnost rozumových schopností žáků i odlišnost prostředí, ze kterého žáci do školy přicházejí.
ZŠ, PŠ a MŠ , Česká Lípa je speciální škola, která vzdělává žáky se všemi stupni mentálního postižení a žáky s kombinovanými vadami. Součástí školy je přípravný stupeň základní školy speciální a mateřská škola. Jedná se o úplnou základní školu.

ZŠ, PŠ a MŠ Česká Lípa je plně organizovanou školou. Škola je umístěna na čtyřech pracovištích a má tyto součásti:

Součást IZO Kapacita
Mateřská škola 107 560 135 25
Mateřská škola speciální 107 560 135 12

Základní škola speciální, 

přípravný stupeň ZŠ speciální

102 005 770 90
Základní škola (snížené výstupy) 102 005 770 162
Praktická škola dvouletá 116 000 635 24
Školní družina  116 000 546 55
Školní klub 181 032 589 65
Školní jídelna 116 000 619 150
Školní výdejna 150 072 988 70

Identifikátor právnické osoby: 600 075 150
IČ: 70 982 228

Škola vzdělává žáky z celého regionu. Z celkového počtu je přibližně 30 % dojíždějících žáků. 
Počet oddělení školní družiny: 3

2 oddělení ŠD jsou určena Základní škole speciální a působí na odloučeném pracovišti Jižní 1970
1 oddělení ŠD je určen Základní škole praktické a působí na odloučeném pracovišti Nerudova 627