Stručná charakteristika školy

Škola je zaměřená na rozvíjení osobnosti žáků s mentálním postižením, na poskytování vědomostí, dovedností a návyků, které uplatní žáci v praktickém životě. Zohledňuje rozdílnost rozumových schopností žáků i odlišnost prostředí, ze kterého žáci do školy přicházejí.
ZŠ, PŠ a MŠ , Česká Lípa je speciální škola, která vzdělává žáky se všemi stupni mentálního postižení a žáky s kombinovanými vadami. Součástí školy je přípravný stupeň základní školy speciální a mateřská škola. Jedná se o úplnou základní školu.

ZŠ, PŠ a MŠ Česká Lípa je plně organizovanou školou. Škola je umístěna na čtyřech pracovištích a má tyto součásti:

Přípravný stupeň základní školy speciální IZO: 116 000 708 kapacita 18 žáků
Základní škola /
Základní škola speciální/ IZO: 102 005 770 kapacita 180 žáků
Praktická škola IZO: 116 000635 kapacita 24 studentů
Mateřská škola IZO: 107 560 135 kapacita 25 dětí
Školní družina IZO: 116 000 546 kapacita 35 žáků
Školní jídelna IZO: 116 000 619 kapacita 95 jídel

Identifikátor právnické osoby: 600 075 150
IČ: 70 982 228

Škola vzdělává žáky z celého regionu. Z celkového počtu je přibližně 30 % dojíždějících žáků. 
Počet oddělení školní družiny: 3

2 oddělení ŠD jsou určena Základní škole speciální a působí na odloučeném pracovišti Jižní 1970
1 oddělení ŠD je určen Základní škole praktické a působí na odloučeném pracovišti Nerudova 627