Šablony 4 pro SŠ

Šablony IV.:

Název projektu: Šablony 4 pro SŠ

Registrační číslo: CZ.02.02.XX/00/22_003/0004837

Účel dotace:

  • zvyšování kvality, inkluzivity a účinnosti systémů vzdělávání
  • zajišťování rovného přístupu ke kvalitnímu a inkluzivnímu vzdělávání, včetně usnadňování vzdělávací mobility znevýhodněných skupin