Program volnočasových aktivit

 

Dotační fond Libereckého kraje

Oblast podpory : Školství a mládež

Program č.: 4.1. Program volnočasových aktivit

č. OLP/392/2023

Název: Poznej svůj kraj

Finanční prostředky: 30 000 Kč

Účel: Zkvalitnění podmínek pro volnočasové aktivity dětí a mládeže 

Termín realizace: 1.1.2023 - 31.12.2023