Muzikoterapie

Muzikoterapie

Ve většině tříd naší školy využíváme prvky muzikoterapie. Snažíme se, aby naši žáci nějakým způsobem prožívali hudbu. Vedeme je ke vnímání skrze vlastní tělo a pohyb, jakož i k originálním hudebním projevům. K tomu jsou využívány především nástroje tzv. Orffova instrumentáře (ozvučná dřívka, tamburíny, metalofony…) a jiné alternativní hudební pomůcky, jako jsou bonga, chřestidla, dešťové hole, domorodé hudební nástroje apod..