Arteterapie

Speciální výtvarná výchova

V rámci výuky i při odpoledních aktivitách ve škole využíváme speciální výtvarnou výchovu. Ta má převážně činnostní a kreativistický charakter, méně pak projektivní. Hlavním cílem není dokonalý výtvarný produkt, ale radost z tvoření, rozvíjení zrakového a smyslového vnímání, koncentrace pozornosti, rozvoj jemné motoriky, zrakové představivosti, ale též komunikační dovednosti a kooperace mezi spolužáky i mezi pedagogem a dítětem. Žáci se seznamují s různými výtvarnými technikami. Děti mají možnost vlastní volby, seberozhodování, osobnostního růstu. Činnosti jsou uzpůsobeny individuálním možnostem žáků.