Snoezelen

Snoezelen

je výchovně – vzdělávací metoda, která se realizuje v multisenzorickém, vícesmyslovém prostředí (snoezelen místnosti). Pomocí cílené nabídky různých světelných, zvukových a hmatových prvků. Chutí, vůní vyvolává smyslové pocity. Tyto pocity mohou působit na nejrůznější oblasti vnímání jako uklidňující, ale i stimulující a tím přispívají k dalšímu rozvoji dítěte. Pedagogové naší školy, kteří pracují s touto metodou, absolvovaly vzdělávací programy akreditované MŠMT ČR.