Bazální stimulace

Bazální stimulace

je pedagogicko – ošetřovatelský koncept podporující vnímání, komunikaci a pohybové schopnosti dítěte. Základem je zprostředkování vjemů z vlastního těla a stimulace smyslového vnímání. Tím je umožněno lepší vnímání okolního světa. Sama sebe a následně i navázání a podpora komunikace. Pedagogové, kteří uplatňují zásady konceptu bazální stimulace v naší škole, absolvovaly vzdělávací programy akreditované MŠMT ČR.