Alternativní a augmentativní komunikace

Komunikace je základním předpokladem zapojením a uplatněním jedince ve společnosti. Děti s různým druhem postižení však velmi často neumí vůbec komunikovat mluvenou řečí, nebo jen v určité omezené míře. Využitím systému AAK se u takových dětí snažíme najít náhradní způsob, kterým by se mohly dorozumět a vyjadřovat všechno to, co se obvykle vyjadřuje mluvenou řečí. Výběr metody závisí na individuálních schopnostech každého dítěte (intelekt, motorické schopnosti).

Augmentativní komunikační systémy

podporují již existující, ale pro běžné dorozumívání nedostatečné komunikační schopnosti.

Alternativní komunikační systémy

Používají se jako náhrada mluvené řeči (př. znaková řeč).

AAK pracuje se systémy bez pomůcek nebo s pomůckami.

  • systémy bez pomůcek - učí využívat pohyby očí, mimiku, gesta, manuální znaky (např. znaková řeč Makaton)
  • systémy s pomůckami - učí využívat konkrétní předměty, fotografie, obrázky, voks, piktogramy, ARASAAC, různě sofistikované komunikační knihy, pomůcky s hlasovým výstupem, tablety, počítače.