Ergoterapie

Ergoterapie

Cílem ergoterapie je podpora zdraví, psychické pohody a soběstačnosti díky nácviku běžných denních činností a aktivit, smysluplného trávení volného času, zapojení do sociálního prostředí a komunity.

V této léčebné terapii jsou důležitým prvkem rukodělné činnosti a tvoření. Pracujeme s keramickou hlínou, dřevem, přírodními materiály, přírodninami, papírem, textilem, modelínou, pestrými barvami a korálky.

Radost z dobře odvedené práce žáky naplňuje a zároveň se učí smysluplně trávit čas a zapojit do společnosti. Nedílnou součást ergoterapie tvoří také nácvik nezbytných dovedností pro každodenní běžný život (oblékání, hygiena, příprava jídla apod.)

Ergoterapie
Ergoterapie