Canisterapie

Canisterapie

Canisterapie se definuje jako léčebný kontakt psa a člověka. Děti mají možnost se setkávat v naší škole s canisterapií, jak dopoledne v době vyučování, tak i odpoledne ve školní družině a školním klubu.

Canisterapie podněcuje verbální i neverbální komunikaci, rozvíjí hrubou a jemnou motoriku. Při polohovaní dochází k uvolnění svalového napětí a tím k celkovému rozvoji hybnosti dítěte. Canisterapie motivuje dítě ke společné hře se psem a tím dochází k rozvoji koncentrace pozornosti a paměti, zlepšuje se orientace v prostoru a čase. Podporuje rovněž sociální cítění a tím přispívá k celkové duševní rovnováze. Zároveň také působí i relaxačně.