PODMÍNKY PŘIJETÍ DÍTĚTE K PLNĚNÍ POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZKY 2024/2025