Informace k testování od 3.1.2022

  • Datum: 2. 1. 2022
  • Kategorie: Aktuality ZŠ Moskevská

Vážení rodiče a zákonní zástupci,

posíláme informace k testování od 3.1.2022:

Vláda ČR schválila dne 22. prosince 2021 následující mimořádná opatření:

- v období od 3. ledna 2022 do 16. ledna 2022 probíhá testování žáků 2x v týdnu, a to vždy v pondělí a ve čtvrtek,

- dále pak od 17. ledna 2022 probíhá testování žáků každé pondělí,

- nově se testují i žáci, kteří mají dokončené očkování nebo jsou v ochranné lhůtě po prodělání nemoci,

- stále platí, že žák se nemusí ve škole testovat, pokud doloží, že absolvoval nejdéle před 72 hodinami RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem nebo nejdéle před 24 hodinami rychlý antigenní test (RAT) na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 provedený poskytovatelem zdravotních služeb s negativním výsledkem,

- v případě, že se žák testu nepodrobí, platí stejná režimová pravidla jako doposud (nošení ochranného prostředku i při výuce apod.). Žádná výjimka pro našeho typu není.

S přáním všeho dobrého v novém roce a pevné zdraví Vám přeje kolektiv zaměstnanců naší školy.

Vážení rodiče a zákonní zástupci.docx