Poděkování městu Česká Lípa

Dnešním dnem byl ukončen program v oblasti prevence kriminality dotovaný městem Česká Lípa.

Děkujeme městu za finanční podporu ve výši 52 789,- Kč, která byla použita na dopravu, vstupné, materiál na výstavu, keramický a výtvarný klub pro sociálně znevýhodněné děti.