školné Mateřské školy

Školné v MŠ 

Oznámení pro rodiče dětí z mateřské školy Včeličky.
Po dobu uzavření mateřské školy, počínaje březnem 2020, bude výběr školného probíhat v prázdninovém režimu, tj. 20 Kč/den dítěte do MŠ. Pokud platíte trvalým příkazem, bude školné přepočítáno a částka vám bude vrácena v červencovém vyúčtování.