Přijímací řízení pro školní rok 2017/2018

V souladu se zákonem č. 243/2008 Sb., kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb. (školský zákon) a v platném znění vyhlášky MŠMT č. 671/2004 Sb., kterým se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách, ve znění pozdějších předpisů – vyhlášky 422/2006 Sb., vyhlášky 46/2008 Sb. A vyhlášky č. 394/2008 Sb., sdělujeme veřejnosti následující údaje o přijímacím řízení na Základní škole, Praktické škole a Mateřské škole, Česká Lípa, Moskevská 679, příspěvková organizace, v roce 2017:

Termín přijetí přihlášek:

1. kolo přijímacího řízení 2.3.2017

2. kolo přijímacího řízení 31.5.2017

Kritéria přijímacího řízení:

Obor: 78-62-C/02 Praktická škola dvouletá

1. Ukončená povinná školní docházka (Základní škola praktická, Základní škola speciální, integrovaný žák s mentálním postižením v běžné základní škole)

2. Mentální postižení (lehký a střední defekt), kombinované postižení, autismus

3. Doporučení lékaře – potvrzení na přihlášce

Počet možných uchazečů : 12

Pro případné dotazy můžete kontaktovat ředitelku školy Mgr. Jindřišku Pomikálkovou:

e-mail: zsms@seznam.cz

tel.: 487522879, 603591566