Pověřenec pro ochranu osobních údajů

JUDr. Stanislav Cenek

email: dpo@mucl.cz

tel. 602 438 259