Platba školného za družinu, školní klub

Vážení rodiče dětí zapsaných do školní družiny a školního klubu,

vzhledem k nouzovému stavu a přerušení činnosti družiny a klubu na dobu neurčitou Vás touto cestou informujeme o způsobu placení školného za dobu přerušení provozu.

 

S účinností od 1.4.2020 do odvolání nebudou platby školného vybírány.

Znamená to tedy, že hotovostní platby nebudeme přijímat vůbec a pokud máte trvalé příkazy, můžete je ponechat v platnosti a tyto platby budou po ukončení tohoto stavu (nejpozději v měsíci červenci) vraceny na bankovní účet, ze kterých úhrady přišly.

Pokud nyní peníze potřebujete, můžete také pozastavit úhrady trvalým příkazem, ovšem v případě, že bude provoz ještě v tomto školním roce obnoven, je nutno pamatovat na znovunastavení plateb za školné.