Opatření ministra školství, mládeže a tělovýchovy k organizaci zápisů k po-vinné školní docházce do základních škol všech zřizovatelů pro školní rok 2020/2021