Ochrana zdraví a provoz Základní školy v období do konce školního roku 2019/2020