Mimořádné prázdniny 11.2. - 17. 2. 2020

ZÁKLADNÍ   ŠKOLA,   PRAKTICKÁ   ŠKOLA   A   MATEŘSKÁ    ŠKOLA,  ČESKÁ   LÍPA,  MOSKEVSKÁ  679,  příspěvková  organizace

Zapsáno v OR: sp.zn.Pr 695 vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem

 

Váš dopis:                Číslo jednací:           Počet listů dokumentu/příloh:                 Vyřizuje/telefon:                     V České Lípě dne:

                               ZSMSCL 118/20      1/0                                                            Holá/487522978                       10.2.2020

                                                 

Vážení rodiče,

 

z důvodů chřipkové epidemie na doporučení hygienické stanice v České Lípě, vyhlašuje ředitelství ZŠ, PŠ a MŠ, Moskevská 679, Česká Lípa, mimořádné prázdniny v době

od 11.- 17.2.2020. Nemocnost mezi žáky i pedagogickými pracovníky dosáhla v některých třídách přes 50%. Obědy všem strávníkům budou odhlášeny. Ve velmi výjimečných případech bude zajištěn provoz školní družiny (na žádost zákonných zástupců).

V těchto výjimečných případech lze využít ošetřování člena rodiny.

                                  

                                                      

                                                         Mgr. Kateřina Holá

                                                         Ředitelka školy