Kritéria přijetí na SŠ pro školní rok 2020 / 2021

ZÁKLADNÍ   ŠKOLA,   PRAKTICKÁ   ŠKOLA   A   MATEŘSKÁ    ŠKOLA,  ČESKÁ   LÍPA,  MOSKEVSKÁ  679,  příspěvková  organizace

Zapsáno v OR: sp.zn.Pr 695 vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem

Přijímací řízení do oboru vzdělávání:

78-62-C/02 Praktická škola dvouletá

Uvedený obor vzdělání je určený  uchazečům  s ukončenou povinnou školní docházkou,

u nichž není pravděpodobné úspěšné zvládnutí učebního oboru na odborném učilišti či jiné střední škole.

V rámci výuky jsou žáci připravováni pro výkon jednoduchých činností v oblastech praktického života.

 

Komu je určena Praktická škola dvouletá:

 

Absolventům ZŠ samostatně zřízené pro žáky se zdravotním postižením (snížené výstupy), nebo základní školy speciální (modul I.)
Uchazeč ukončil povinnou školní docházku, ale nezískal základní vzdělání
Uchazeč získal základní vzdělání v ZŠ  a z vážných zdravotních důvodů, které jsou v kombinaci s mentálním postižením, se nemůže vzdělávat v jiném typu školy
Zdravotní způsobilost ke studiu
Další skutečnosti, které osvědčují vhodné schopnosti, vědomosti a zájmy uchazeče

Předpokládaný počet přijatých uchazečů - 11

Kritéria přijetí:

Řádně vyplněná a odevzdaná přihláška na střední školu
Lékařský posudek o zdravotní způsobilosti
Vyjádření školského poradenského zařízení k zařazení žáka
Hodnocení na vysvědčení ze základního vzdělávání z posledních dvou ročníků, ve kterých uchazeč  splnil, nebo plní povinnou školní docházku